phone +81-50-3136-4999 English Chenese

Giờ làm việc: Các ngày trong tuần 10:00-18:00 (giờ Nhật Bản)
Ngoại trừ ngày lễ Nhật Bản

e-mail support@wannatrip.com

Kết quả

Thử nghiệm [11 Tháng 7 (thứ sáu) bắt đầu từ giới hạn] Running của lễ hội Bulls để đi với xe buýt sang trọng (San Fermin) xem tour du lịch Tây Ban Nha

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 19634~ Thời gian cần thiết: 21 Ngày
Ngôn ngữ: Myuuha năm nay, tôi sẽ đi đến "Chạy của lễ hội Bulls" của thế giới nổi tiếng Pamplona. Không phải là một sự tham gia. amateur chạy Hãy dừng lại bởi vì nó rất nguy hiểm. "Sun cũng Rises" Tôi nghĩ rằng đó là niềm vui hơn nữa để trở thành đọc cho Hemingway. Bạn có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để Cafe Irun rằng ông đã qua, hãy cố gắng đi bằng tất cả các phương tiện.

Summer tâm! Tour du lịch được ưa thích

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá