phone +81-50-3136-4999 English Chenese

Giờ làm việc: Các ngày trong tuần 10:00-18:00 (giờ Nhật Bản)
Ngoại trừ ngày lễ Nhật Bản

e-mail support@wannatrip.com

Kết quả

Boston Movie Mile Tour Mỹ

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 2853~ Thời gian cần thiết: 2 Giờ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hãy Boston Movie Mile Walking Tour và khám phá những khu vực quay phim nhất ở Boston.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá

Boston TV & Movie Sites Tour Mỹ

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 4679~ (JPY) Thời gian cần thiết: 3 Giờ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đi theo tour du lịch cuối cùng của Beantown Boston TV & Movie Sites xe buýt du lịch.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá