phone +81-50-3136-4999 English Chenese

Giờ làm việc: Các ngày trong tuần 10:00-18:00 (giờ Nhật Bản)
Ngoại trừ ngày lễ Nhật Bản

e-mail support@wannatrip.com

Kết quả

Himeji Castle & Akashi Kaikyo Di sản Thế giới Walking Tour từ Himeji (Round Trip) [K612] Nhật Bản

Được giới thiệu
Giá: 10700~ Thời gian cần thiết: 6 Giờ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đi một chuyến đi của một đời để Himeji Castle & Akashi Kaikyo Bridge. Đây là một lần trong một kinh nghiệm cuộc đời / cơ hội.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá