phone +81-50-3136-4999 English Chenese

Giờ làm việc: Các ngày trong tuần 10:00-18:00 (giờ Nhật Bản)
Ngoại trừ ngày lễ Nhật Bản

e-mail support@wannatrip.com

Kết quả

Địa đạo Củ Chi - Trải qua chiến tranh Việt Nam Việt Nam

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 2226~ Thời gian cần thiết: 5 Giờ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Địa đạo Củ Chi đã được chứng minh là một trong những khía cạnh nổi tiếng nhất lịch sử chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi sẽ đến thăm địa đạo Củ Chi, một mạng lưới các đường hầm trải dài hơn 200 km. Mạng lưới các đường hầm chạy nhiều cấp độ sâu và bao gồm vô số các cửa bẫy, nhà kho, nhà máy vũ khí, bệnh viện trường, trung tâm chỉ huy, và bếp. Những đường hầm bao gồm nhiều "bộ phận chuyển động" làm cho chúng một cấu trúc dễ sống trong thời gian dài của thời gian.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá

Cảng Chân Mây - Huế City Tour Việt Nam

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 6277~ (JPY) Thời gian cần thiết: 1 Ngày

Cảng Chân Mây nằm ở góc phía đông nam của Thiên Huế Tỉnh Thừa tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Việt Nam.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá

Địa đạo Củ Chi By Thuyền - Khám phá bí ẩn của các đường hầm Việt Nam

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 6334~ (JPY) Thời gian cần thiết: 5 Giờ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi từ các chuẩn mực và du lịch bằng thuyền thay vì minivan đến địa đạo Củ Chi nổi tiếng. Khi đến, chúng tôi sẽ dành một vài giờ thú vị khám phá những bí ẩn của địa đạo Củ Chi.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá

Huế - DMZ Tour Việt Nam

Xác nhận lập tức Được giới thiệu
Giá: 8331~ (JPY) Thời gian cần thiết: 1 Ngày

Trong Việt Nam - chiến tranh chống Mỹ, sông Bến Hải là đường ranh giới giữa Bắc và Nam Việt Nam.

Bao gồm thuế & phí
Đánh giá